Välkommen Program Praktisk info Festival-klubben Bilder Föreningen MIL
Föreningen Musik i Linköping - MIL
MIL är en ideellt arbetande förening, politiskt och religiöst obunden.
MIL fortsätter oförtrutet att verka för musiklivets bästa.
MIL företräder publikens intressen
Föreningen Musik i Linköping - MIL arrangerar ÖMD / LKMF

MIL delar ut CrusellstipendietMil arrangerar resor
till nybyggda konserthus
i Sverige
och i övriga Norden


Medlemmar ur MIL medverkar sedan 1998 i en

"Sektion Musikdagar"

som planerar,
administrerar,
marknadsför
och säljer biljetter m.m.
vid konserterna.

Ditt stöd behövs!

Styrelse:


Folke Örn, tf. ordf.
tel, 013 - 10 10 40,
013- 10 06 43

Bo Geidne, sekreterare
tel, 013 - 15 14 06

Bertil Nilsson, skattmästare
tel, 013 - 14 04 77


Bertil Mårtensson
Östen Lundgren
Ulla - Britt Persson
Nils-Rune Holmberg
Åke Höglind
Gunnar Cedersund
Kjell Emanuelsson
Postadress:

MIL,

c/o Bo Geidne,
Dukatgatan 2

587 39 Linköping

Hemsida: www.mil.just.nu

Bli medlem
genom att sätta in 100 kr
på postgirokonto
79 24 40 - 0

Tillbaka